Бараа материалын даатгал
Үйлдвэрлэлийн процесст ашиглагддаг түүхий эд материалууд, дуусаагүй үйлдвэрлэл болон татан авсан бэлэн бараа бүтээгдэхүүнийг болзошгүй аюулаас хамгаалах даатгалын иж бүрэн шийдлийг санал болгож байна.

Бид танай хөрөнгийн эрсдэлийг дотоодын даатгалын зах зээл дээр шилжүүлэн удирдахаас гадна олон улсын нэр хүндтэй даатгалын компаниудад давхар шилжүүлэн эрсдэлийн удирдлагыг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл хариуцан удирдах боломжтой.
Холбогдох